Aktivity

Letní tábor DRAK

Program letního tábora je připraven s ohledem na věk dětí, jejich zdatnost, zájmy. Poskytujeme celodenní péči o děti s důrazem na sport a rekreaci (např. sportovní hry, atletika, vybíjená, odbíjená, kopaná, basketbal, aerobic, stolní tenis, ringo, softbal, koupání, jízda na lodičkách). Dále - hry v přírodě, večerní ohníčky, táborová olympiáda, dětská pouť, diskotéka, výlety po okolí, návštěva sportovního letiště (Křižanov). Pro mladší děti - výtvarná činnost, pohádkový les, karneval apod.

Tábory jsou pořádány v RS Křižanov a RS Meziříčko.

DRAK nabízí všeobecné tábory (celotáborová hra) a dále specializované tábory (taneční, jazykové, s flétnou, pro nejmenší, výtvarné, sportovní či teenagers).

Pro více informací navštivte webové stránky www.drak.cz

Sdílet