Ptáte se - odpovídáme

Můžeme k Vám přijet s dítětem, které má bezlepkovou dietu? Jak řešíte podobné případy?

Děti s bezlepkovou dietou se u nás běžně stravují. Je však zapotřebí, aby byla dieta dopředu nahlášena a aby si s sebou děti dovezly některé bezlepkové suroviny.

Dietu je třeba nahlásit prostřednictvím organizátora pobytu, a to e-mailem nejpozději 14 dní před zahájením pobytu. Po nahlášení diety budou zaslány další pokyny.

Sdílet